Voorwaarden

Reserveren Restaurant
Voor als nog mogen er maximaal 4 personen reserveren.
Vanaf 3 tot 4  personen alleen als ze een gezamenlijke huishouding vormen.

Sloepenverhuur
In de sloepen mogen maximaal 4 personen.